Edukacija e-dnevnik

25/01/2018
By

U srijedu 24.01.2018. godine, u skladu sa najavama, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS započinje u drugom polugodištu uvođenje i implementaciju e-dnevnika u svim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo. Read more »

Problemsko učenje

24/01/2018
By

Read more »

Stilovi učenja u inkluzivnoj školi, Nobelova nagrada za fiziku 2017.

23/01/2018
By

Read more »

Edukacija za nastavnike hemije

23/01/2018
By

Read more »

Individualno-edukacijski program rada, Burnout-profesionalno sagorijevanje i još

23/01/2018
By

Read more »

Skupno muziciranje i multimedija u nastavi muzičke kulture

23/01/2018
By

Read more »

“IKT u nastavi, Novosti u biotehnologiji…”

23/01/2018
By

Read more »

Organizacija geobaza podataka u funkciji prezentacija nastavnih sadržaja

23/01/2018
By

Read more »

Kulturno naslijeđe u nastavi Kulture življenja

23/01/2018
By

Read more »

Edukacija za pedagoge

23/01/2018
By

Read more »

Univerzalni dizajn za učenje i edukacija po odsjecima na Filozofskom fakultetu

23/01/2018
By

Read more »