VAŽNO OBAVJEŠTENJE:

24/02/2012
By

Web-redakcija


RASPORED  SMJENA ZA

PONEDJELJAK, 27.02.2012. godine

 

 

I SMJENA (početak nastave u 9,00 sati) – razredna nastava

II SMJENA (početak nastave u 13,00 sati)- predmetna nastava

 

OBAVJEŠTENJE

24/02/2012
By

    OD PONEDJELJKA POČINJE NASTAVA

Na osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo o prestanku stanja prirodne i druge nesreće na području Kantona Sarajevo, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade je procijenilo da su se stekli uvjeti za početak odvijanja nastavnog procesa. S tim u vezi, donosimo sljedeću uputu:

Od ponedjeljka 27.02.2012. godine u svim osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo počinje odvijanje nastavnog procesa, s tim da će se nastava odvijati skraćeno, a školski čas će trajati 30 minuta, uz odmor između časova u trajanju po 5 minuta.

Nastava u prvoj smjeni počinje u 09,00 sati (početak prvog časa), a nastava u drugoj smjeni počinje u 13,00 sati (početak prvog časa).

Preuzeto sa www.monks.ba

Iz dana u dan

24/02/2012
By

Vršnjačka edukacija

Sarajevo, 23.02.2012. godine

Održan okrugli sto o temi

Multisektoralni pristup u prevenciji nasilja” kao završna aktivnost projekta “Prevencija vršnjačkog nasilja i promocija zdravih stilova života mladih u osnovnim školama Kantona Sarajevo

 

      U prostorijama Uprave Grada Sarajeva, sala gradskog vijeća (Hamdije Kreševljakovića 3) sa početkom u 13,00 sati upriličen je okrugli sto u organizaciji Asocijacije XY o temi “Multisektoralni pristup u prevenciji nasilja” kao završna aktivnost projekta “Prevencija vršnjačkog nasilja i promocija zdravih stilova života mladih u osnovnim školama Kantona Sarajevo” koji je realiziran u proteklom periodu u okviru projekta „Jačanje lokalne demokracije/demokratije II – LOD II“, kojeg zajednički realizuju UNDP BiH i Grad Sarajevo.

        Okruglom stolu prisustvovali su direktori i pedagozi iz  četiri osnovne škole, učenici uključeni u projekat, njihovi roditelji, predstavnici četiri gradske općine, predstavnici Ministarstva za nauku,obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, zamjenik gradonačelnika Grada Sarajeva te predstavnici UNDP-a.
Iz naše općine u ovaj projekat je bila uključena OŠ “Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković” a kroz treninge za vršnjačke edukatore obučeno je 15 učenika u ovoj školi koji su održali cikluse prezentacija u o temi prevencija vršnjačkog nasilja. Osim naše škole u Projekat su bile uključene i OŠ “Dobroševići”, OŠ “Hasan Kaimija” i OŠ “Grbavica I”.Održano je 48 prezentacija o temi prevencija vršnjačkog nasilja na kojima je prisustvovalo 312 učenika iz spomenutih škola. Aktivni učesnici u projektu bili su i nastavnici, pedagozi i roditelji Read more »

OBAVJEŠTENJE:

21/02/2012
By

NASTAVE NEMA DO  KRAJA OVE SEDMICE


Informacija o realizaciji nastavnog procesa u Kantonu Sarajevo

Na osnovu procjene Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, obrazovnih ustanova i nadležnih komunalnih ustanova i službi, smatramo da se još uvijek nisu stekli svi adekvatni uvjeti za nesmetano odvijanje nastavnog procesa, posebno s aspekta bezbijednog dolaska učenika u školu, te Vas obavještavamo da će nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo biti u prekidu i u narednom periodu, odnosno nastava se neće odvijati u srijedu 22.02., četvrtak 23.02. i petak 24.02.2012. godine.

O svim novim informacijama u vezi sa početkom realiziranja nastavnog procesa  svi učesnici u odgojno-obrazovnom procesu će biti blagovremeno obaviješteni putem sredstava javnog informisanja u petak 24.02.2012. godine.

Preuzeto sa www.monks.ba

 

OBAVJEŠTENJE:

17/02/2012
By

OBUSTAVA NASTAVE JOŠ TRAJE

      S obzirom da se još uvijek nisu stekli adekvatni uvjeti za nesmetano odvijanje nastavnog procesa, posebno s aspekta bezbijednog dolaska učenika u školu, obavještavamo Vas da će nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo biti u prekidu i u narednom periodu, odnosno nastava se neće odvijati u ponedjeljak 20.02. i utorak 21.02.2012. godine.

 O svim novim informacijama u vezi sa realiziranjem nastavnog procesa će svi učesnici u odgojno-obrazovnom procesu biti blagovremeno obaviješteni putem sredstava javnog informisanja, odnosno u utorak 21.02.2012. godine.

Preuzeto sa www.monks.ba

Akcija čišćenja se nastavlja

15/02/2012
By

 JOŠ IMA SNIJEGA NA KROVU ŠKOLE

 

Read more »

ČIŠĆENJE SNIJEGA NA HRIDU

13/02/2012
By

Općina Stari Grad, naselje Hrid

13.02.2011. godine

       

 

 

 

 

 

 

         Iako vatrogasci nisu došli zbog nepredviđenih problema, urušavanja krovova na nekim objektima u našem gradu, nastavno i tehničko osoblje naše škole je uspjelo skinuti dosta veliki dio snijega sa školskog  krova, još više otvoriti prilaz školi sa ulice na Hridu i osloboditi dio školskog dvorišta od debelog bijelog  snježnog pokrivača. Poput one pjesme iz Lovrakovog “Vlaka u snijegu”, “Kad se naše ruke slože, sve se može, sve se može“, zajedno smo mogli sve. Čak penjanje na krov, kao najopasniji dio čišćenja, nije predstavljalo neosvojivi vrh.Dio današnje “školske atmosfere” možete vidjeti na slikama.

 

 

 

 

 

 

 

Read more »

OBAVJEŠTENJE:

10/02/2012
By

Obustava nastave do 17.02.2012.g.

S obzirom na najavu daljeg pogoršanja
vremenskih prilika u narednom periodu, što podrazumijeva i izuzetno niske temperature zraka, te kako se još uvijek nisu stekli adekvatni uvjeti za nesmetano odvijanje nastavnog procesa, obavještavamo vas da će se nastava u svim osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo biti u prekidu i naredne sedmice, odnosno nastava se neće odvijati u periodu od 13.02. do 17.02.2012. godine.

O svim novim informacijama u vezi sa realiziranjem nastavnog procesa će svi učesnici u odgojno-obrazovanom procesu biti blagovremeno obaviješteni putem sredstava javnog informisanja.

Preuzeto sa www.monks.ba

 

Škola u snijegu

08/02/2012
By


Očišćeni su prilazi, ali naša škola danas još uvijek pomalo spava u snijegu.

Kao što vidite, može se ući.

Školsko igralište još puno snijega

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Read more »