Nastavnici predmetne nastave

NASTAVNICI PREDMETNE

NASTAVE

Ime i prezime: Maja Hrnjica

Završen fakultet/akademija/stepen:
Pedagoška akademija/Filozofski fakultet/VII

Predmet koji predaje: Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

Broj godina staža: 20

merima slinic

Ime i prezime: Merima Skenderović

Završen fakultet/akademija/stepen:
Filozofski fakultet/VII

Predmet koji predaje: Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

Broj godina staža: 5

Ime i prezime: Amela Čehajić

Završen fakultet/akademija/stepen:
Fakultet humanističkih nauka/VII

Predmet koji predaje: Engleski jezik

Broj godina staža: 13

Ime i prezime: Mihrija Curić

Predmet koji predaje: Tehnička kultura

 

Ime i prezime : Arleta Hadžimuratović

Završen fakultet/akademija/stepen:
Filozofski fakultet/VII

Predmet koji predaje:Njemački jezik

Broj godina staža: 10

Ime i prezime: Samira Bayram

Završen fakultet/akademija/stepen: Pedagoška akademija/Prirodno-matematički fakultet/VII

Predmet koji predaje: Matematika

Broj godina staža: 21

Ime i prezime: Salko Delić

Završen fakultet/akademija/stepen:
Pedagoška akademija/VI

Predmet koji predaje: Matematika, Fizika

Broj godina staža: 31

 

 

 

 

 

 

Ime i prezime: Branka Popović

Završen fakultet/akademija/stepen:
Muzička akademija/VII

Predmet koji predaje: Muzička kultura

Broj godina staža: 21

Ime i prezime: Ekrem Čorbo

Završen fakultet/akademija/stepen:
Pedagoška akademija/VI
Predmet koji predaje: Likovna kultura
Broj godina staža:
35

 

Ime i prezime: Rešad Fočo

 

Predmet koji predaje: Tjelesni i zdravstveni odgoj


Ime i prezime: Elvedina Idrizović-Rožajac

Ime i prezime: Elvedina Idrizović-Rožajac

Završen fakultet/akademija/stepen: Prirodno-matematički fakultet/VII
Predmet koji predaje: Biologija

Broj godina staža: 7

Ime i prezime: Nermina Kurtović

Završen fakultet/akademija/stepen: Filozofski fakultet/VII

Predmet koji predaje: Historija, Historija religija

Broj godina staža: 24

Ime i prezime: Mustafa Bićo

Završen fakultet/akademija/stepen:
Prirodno-matematiči fakultet/VII

Predmet koji predaje:
Geografija

Broj godina staža: 25

Ime i prezime: Jasna Zelić

Završen fakultet/akademija/stepen: Pedagoška akademija/VI

Predmet koji predaje:
Hemija, Kultura življenja

Broj godina staža: 23

Ime i prezime: Emir Jasenčić

Završen fakultet/akademija/stepen: Pedagoška akademija/VI

Predmet koji predaje: Informatika, Osnove tehnike

Broj godina staža: 16

Ime i prezime: Amina Sućeska

Završen fakultet/akademija/stepen:
Islamska PA/VI

Predmet koji predaje: Vjeronauka, Građansko obrazovanje

Broj godina staža: 27

Samer Hamzić Ime i prezime : Samer Hamzić
Pripravnik
Nastavni predmet: Tjelesni i zdravstveni odgoj

Comments are closed.