Administrativno osoblje

 

ŠKOLSKA ADMINISTRACIJA

 

sekretarAMRA KALABUŠIĆ  Sekretar  škole
Završen Pravni fakultet/Magistar prava
Broj godina staža:1

haris habota

HARIS HABOTA  Samostalni referent za plan i analizu/ Završen Ekonomski fakultet Broj godina staža: 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.