Školska takmičenja

Konkurs za najbolje literarne i likovne radove

16/02/2018
By

Tema: “Iznad Bosne sijao je mjesec pun”

Read more »

Školsko takmičenje

08/02/2018
By

GEOGRAFIJA

Read more »

Geografija

08/02/2017
By

ŠKOLSKO TAKMIČENJE

Školsko takmičenje

11/10/2016
By

UPOZORAVANJE NA OPASNOST OD MINA

10.oktobra 2016. godine održano je Školsko takmičenje za učenike sedmog razreda .
Učestvovali su : Emina Semendrić, Adna Đozo, Ajla Mujak ,Lamija Gluhović i Adis Alić. Read more »

Školsko takmičenje

09/03/2016
By

ENGLESKI JEZIK

Read more »

Školsko takmičenje

04/03/2016
By

GEOGRAFIJA

Školsko takmičenje

13/03/2014
By

ENGLESKI JEZIK

U utorak, 11.03.2014., je održano školsko takmičenje iz engleskog jezika. Postignuti su sljedeći rezultati: Read more »