7.razred

Općinsko takmičenje

09/11/2017
By

Upozoravanje na mine

Read more »

Drugi o nama

17/10/2017
By

Takmičenje u ZVUČNOM PIKADU


http://starigrad.ba/v2/vijest.php?id=7129

Dan bijelog štapa

17/10/2017
By

Read more »

Općinsko takmičenje

11/11/2016
By

Misli-mine

Školsko takmičenje

11/10/2016
By

UPOZORAVANJE NA OPASNOST OD MINA

10.oktobra 2016. godine održano je Školsko takmičenje za učenike sedmog razreda .
Učestvovali su : Emina Semendrić, Adna Đozo, Ajla Mujak ,Lamija Gluhović i Adis Alić. Read more »

Školska 2016/2017. godina

01/09/2016
By

SEDMI RAZRED

SEDMI RAZREDI Školska 2015/2016. godina

01/09/2015
By

SEDMI RAZREDI

SEDMI RAZREDI Školska 2014/2015.

01/09/2014
By

SEDMI RAZRED

SEDMI RAZREDI školska 2013/2014.

01/09/2013
By

SEDMI RAZREDI

VII-1/Razrednica: Arleta Hadžimuratović

RB

PREZIME I IME UČENIKA

1.

Bajraktarević Sabahudin

2.

Bašić Kenan

3.

Bjelak Adnan

4.

Dardagan Adin

5.

Delić Anela

6.

Delić Emin

7.

Dževlan Amina

8.

Gagula Tarik

9.

Hodžić Tarik

10.

Imamović Alen

11.

Kalkan Melisa

12.

Kurtović Jasmin

13.

Lendo Lamija

14.

Mahović Samra

15.

Sabljica Nedim

16.

Skender Lamija

17.

Šljivo Haris

18.

Turković Amila

19.

Vatrić Esma

VII-2/Razrednica: Samira Bayram

RB

PREZIME I IME UČENIKA

1.

Aličković Nejra

2.

Bukva Emina

3.

Čopelj Amina

4.

Džido Iman

5.

Gagula Eldar

6.

Hidić Nejra

7.

Hodžić Armin

8.

Kadić Mirza

9.

Karavdić Vildana

10.

Kobiljar Nidal

11.

Mašić Naida

12.

Pilav Alen

13.

Pojata Aldin

14.

Rogonjić Amar

15.

Selimović Tajra

16.

Sokolović Nedim

17.

Spahić Ajla

 

SEDMI RAZREDI školska 2012/2013.

01/09/2012
By

SEDMI RAZREDI

VII-1/ Razrednik: Emir Jasenčić

RB

PREZIME I IME UČENIKA

1.

Alić Dejla

2.

Alić Lamija

3.

Alić Haris

4.

Bukva Salih

5.

Delić Vedad

6.

Đonko Berina

7.

Fejzagić Sead

8.

Gagula Kerim

9.

Husović Ajla

10.

Jazvin Mirza

11.

Kadrispahić Amina

12.

Kadrispahić Elma

13.

Kovačević Amar

14.

Kulagić Amila

15.

Kuldija Emina

16.

Kundo Naida

17.

Mangafić Amila

18.

Muminović Kerim

19.

Nezović Vildana

20.

Pepić Amar

21.

Sablja Rijad

22.

Salihagić Medina

23.

Subašić Hana

VII-2/ Razrednica: Amela Čehajić

RB

PREZIME I IME UČENIKA

1.

Ahmetspahić Vedad

2.

Beša Minela

3.

Drapić Alen

4.

Gagula Amina

5.

Hodović Nezir

6.

Hodžić Nasiha

7.

Homović Dženeta

8.

Hukara Arnel

9.

Karkelja Edin

10.

Kuldija Dženita

11.

Kurtović Alma

12.

Laković Anesa

13.

Ljubović Bakir

14.

Ljubović Lejla

15.

Oruč Adnan

16.

Poturković Lejla

17.

Pršeš Lejla

18.

Sabljica Edina

19.

Sejdić Kenan

20.

Skenderagić Admir

21.

Šahović Kenan

22.

Šorlija Indira

23.

Tinjak Ilhana

24.

Vatrić Faris

25.

Zeljković Sarah

26.

Zenuni Nejla