JAVNE NABAVKE

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – 2020

01/02/2020
By

catering-2020-Odluka o pokretanju konkurentskog postupka- užine 19-20

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – 2020

01/02/2020
By

catering-2020-Odluka o izboru

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – 2019

01/06/2019
By

catering-2019-Odluka o pokretanju konkurentskog postupka – produženi boravak

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – 2019

01/06/2019
By

catering-2019-Odluka o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – 2018

05/02/2018
By

Odluka o izboru 2018

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – 2018

12/01/2018
By

Odluka o pokretanju postupka- produženi-konkurentski 2018

Plan nabavki za 2018. godinu

10/01/2018
By

1-Plan nabavki za 2018.

JAVNE NABAVKE 2019

07/06/2017
By

PLAN NABAVKI 2019

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA 2019

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE 2019