Edukacija za učenike

Terenska nastava

20/10/2019
By

Visoko

Profesionalna orijentacija/Karijerno usmjerenje

20/02/2019
By

Read more »

POČELO ZIMOVANJE ZA OSNOVCE STAROG GRADA

08/01/2019
By

U ponedjeljak, 07.01.2019. godine, započela je škola skijanja i zimovanje učenika petog razreda  u saradnji sa Općinom Stari Grad. Read more »

24/12/2018
By

E D U K A T I V N A   R A D I O N I C A

„Mladi i ishrana“

Read more »

Obilježili smo Dan ljudskih prava

11/12/2018
By

Na prigodan način u našoj školi obilježen je Dan ljudskih prava na časovima Odjeljenske zajednice kao i na časovima Historije, Građanskog obrazovanja, Društva/Kulture/Religije. Read more »

Profesionalna orijentacija i informisanje kroz promociju zanata

06/12/2018
By

U četvrtak, 06.12.2018. godine, u kabinetu historije u našoj školi održana je radionica „Profesionalna orijentacija i informisanje kroz promociju zanata“ u organizaciji Obrtničke komore KS, a uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i podršku Općine Stari Grad. Read more »

Profesionalna orijentacija

07/03/2018
By

Dan otvorenih vrata Prve bošnjačke gimnazije
Read more »