Edukacija za nastavnike

Promocija Priručnika

05/05/2017
By

Edukativna promocija Priručnika za nastavnike za rad sa djecom s teškoćama u učenju, sa pripadajućim video materijalima (Edinalda Jakubović i Nihada Čolić)
održana  je u petak 5. 5. 2017. u kongresnoj sali hotela Spa Terme u 18 sati. Read more »

Edukacija za nastavnike

11/03/2017
By

Treća radionica ”Svjetski etos u školi” za nastavnike/ce osnovnih škola Kantona Sarajevo održana je 09. i 10.03.2017. u hotelu ”Hollywood” na Ilidži u organizaciji Transkulturalne psihosocijalne obrazovne institucije (TPO) Fondacije.

Read more »

Međunarodna konferencija

13/02/2017
By

NOVE TEHNOLOGIJE U OBRAZOVANJU-izvještaj

Naučna konferencija

18/01/2017
By

Značaj tehničke kulture za obrazovanje mladih

Read more »

Seminar

18/01/2017
By

USAVRŠAVANJE IZ OBLASTI INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA Read more »

Okrugli sto

15/12/2016
By

U Centru za edukaciju i razvoj nastavnih tehnologija održan je Okrugli sto u sklopu aktivnosti izrade Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju sa sedmogodišnjim planom implementacije u Kantonu Sarajevo. Read more »

Edukacija za nastavnike

05/12/2016
By

INKLUZIJA

U OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ započeo je trodnevni seminar za pedagoge i nastavnike svih osnovnih škola našeg kantona. Read more »

Projekat Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i “Save the children”

25/10/2016
By

Unaprijediti kvalitet obrazovanja u Kantonu Sarajevo kroz usklađivanje obrazovnih praksi i standarda sa međunarodnim nivoima
JEDNAK PRISTUP OBRAZOVANJU ZA SVU DJECU

Read more »

Edukacija za nastavnike

06/10/2016
By

“Podrška učenicima sa govorno-jezičkim poteškoćama”

Read more »