Kalendar takmičenja

Školska 2017/2018. godina

10/01/2018
By

Kalendar takmičenja 2018.g.

29/01/2017
By

Nakon Dopisa iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, od 26.01.2017.

KORIGOVANI Kalendar takmičenja 2016-2017.

Školska 2013/2014. godina

29/03/2014
By

 

KALENDAR TAKMIČENJA

Školska 2013/2014. godina

KALENDAR TAKMIČENJA,SMOTRI i MANIFESTACIJA U ORGANIZACIJI Ministarstva za obrazovanje,
nauku i mlade i PPZ-a KANTONA SARAJEVO Read more »