Blog Archives

VIJEĆE RODITELJA

01/12/2014
By

 

Vijeće roditelja ima funkciju da:

  • promovira interese škole u zajednici na čijem području se škola nalazi,
  • predstavlja stavove roditelja Školskom odboru,
  • podstiče angažiranje roditelja u radu škole,
  • informira Školski odbor o svojim stavovima kada ocjeni da je to potrebno ili po zahtjevu Školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom,
  • sudjeluje u izradi i realizaciji odgovarajućih projekata kojima se podstiče i unapređuje obrazovni rad u školi.

školska 2014/2015.
VIJEĆE RODITELJA

SPISAK ČLANOVA VIJEĆA RODITELJA

školska 2012/2013.

RB

RAZRED

PREZIME I IME RODITELJA

1.I1

Džekman Azra

2.II1

Pupović Sedina

2.

II2

Mašić Belma

3.III1

Džuho Mersiha

5.IV1

Čovčić Rabija

6.IV2

Vatrić Adina

7.V1

Mahović Dalila, zapisničar

8.V2

Rizvan Džejna

9.VI1

Bjelak Mediha

10.VI2

Pojata Šemsudin, potpredsjednik

11.VII1

Kadrispahić Nizveta

12.VII2

POTURKOVIĆ ELMA, predsjednik

13.VIII1

Kadrić Kemal

14.VIII2

Čagalj Alma

15.IX1

Zec Memnum

školska 2011/2012.

RB

RAZRED

PREZIME I IME RODITELJA

1.

I1

Pupović Sedina, član

2.

I2

Peci Nermina, član

3.

II1

Salkić Elma, član

4.

III1

Čovćić Rabija, član

5.

III2

Šljivo Faruk, član

6.

IV1

Mahović Dalila, zapisničar

7.

IV2

Rizvan Džejna, član

8.

V1

Sabljica Nermina, član

9.

V2

Aličković Ešref, potpredsjednik

10.

VI1

Sablja Dženetina, član

11.

VI2

POTURKOVIĆ ELMA, predsjednik

12.

VII1

Kordić Kemal, član

13.

VII2

Čegalj Alma, član

14.

VIII1

Zec Memnun, član

15.

VIII2

Ahmetspahić Vahida, član

16.

VIII3

Turković Ismeta, član

17.

VIII4

Hukelić Nejra, član

 

 

Osnivanje Vijeća učenika

10/09/2012
By

Schüler Helfen Leben je jedna od prvih organizacija koja je 1999.godine počela da promovira ideju uvođenja Vijeća učenika u bosansko-hercegovačke škole. Do danas, sve škole na području KS imaju Vijeće učenika. U našoj školi članovi se za Vijeće delegiraju iz šestih, sedmih i osmih razreda. U skladu sa brojem odjeljenja, ove školske godine Vijeće ima 16 članova (iz svakog odjeljenja prema Pravilima škole biraju se dva člana).

SPISAK ČLANOVA VIJEĆA UČENIKA

školska 2012/2013.

RB

RAZRED

ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA

1.

61

Amila Turković, Emin Delić

2.

62

Eldar Gagula, Tajra Selimović

3.

71

Amila Mangafić, Dejla Alić

4.

72

Lejla Poturković, Vedad Ahmetspahić

5.

81

Ajla Dedić, Armin Prasko

6.

82

Amela Mahović, Omer Džekman

7.

91

Alem Ibišević, Minja Čajo

školska 2011/2012.


RB


RAZRED


ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA

1.

61

Amila Kulaglić, Rijad Sablja

2.

62

Alen Drapić, Anesa Laković

3.

71

Berina Vatrenjak, Lamija Hodžić

4.

72

Lejla Kadić, Nadir Rizvan

5.

81

Amra Arapović, Alem Ibišević

6.

82

Džejna Pilav, Nejra Murtić

7.

83

Dženan Kuldija, Suada Halilović

8.

84

Irma Nezović, Nurihana Huruz


Lična karta

01/09/2012
By

 

Naziv škole    JU OŠ „Šejh Muhamed- efendija Hadžijamaković“
Adresa:

Iza Hrida 15.

Fotografije:
Država, grad:

Bosna i Hercegovina, Sarajevo

Općina:

Stari Grad

Telefon :

+387 33 23 34 29

+387 33 53 23 24

Fax:

+387 33 53 23 24

E-mail: os.hrid1@bih.net.ba
Web site:

www.ossmeh.edu.ba

Broj učenika od I do IX razreda                                329
 Broj odjeljenja:

                                  15

Najava takmičenja iz MATEMATIKE

14/03/2012
By

       Takmičenje iz matematike za učenike i učenice osnovnih škola s područja Starog Grada održat će se u subotu, 17. marta, 2012. godine. Ove školske godine Općinsko takmičenje  će biti održano u našoj školi, u organizaciji općine Stari Grad.
Takmičenje počinje u 9 sati. Read more »