Obilježili smo… 26. septembar

EVROPSKI DAN JEZIKA

Širom Evrope, 800 miliona Evropljana zastupljenih u 47 država članica Vijeća Evrope, potaknuti su da uče što više jezika, u bilo kojoj dobi, u školi i izvan nje. Budući da je jezička raznolikost alat za postizanje većeg međukulturnog razumijevanja i ključni element bogate kulturne baštine našeg kontinenta, Vijeće Evrope promoviše višejezičnost u cijeloj Evropi.

Evropska godina jezika 2001., koju su zajednički organizovali Vijeće Evrope i Evropska unija, uspjela je uključiti milione ljudi iz 45 država učesnica. Aktivnosti organizovane tim povodom proslavile su jezičku raznolikost u Evropi i promovisale učenje jezika.

Nakon uspjeha te godine, Vijeće Evrope proglasilo je Evropski dan jezika, koji se slavi 26. septembra svake godine. Opći ciljevi Evropskog dana jezika su:

 1. Upozoriti javnost na važnost učenja jezika i raznolikost raspona naučenih jezika, kako bi se povećala višejezičnost i međukulturno razumijevanje;

 2. Promovisati bogatu jezičku i kulturološku raznolikost Evrope, koju treba njegovati i sačuvati;

 3. Podsticati cjeloživotno učenja jezika u školi i izvan nje, bilo za studijske svrhe, za profesionalne potrebe, za potrebe mobilnosti ili za užitak i razmjene.

 

◊Da li ste znali?

 • Postoji između 6000 i 7000 jezika na svijetu – koje govori 7 milijardi ljudi, podijeljenih u 189 nezavisnih država.
 • Postoji oko 225 autohtonih jezika u Evropi – oko 3% od ukupnog svjetskog broja.
 • Većina svjetskih jezika govori se u Aziji i Africi.
  – Najmanje polovica svjetskog stanovništva je dvojezična ili višejezična, tj. govore dva ili više jezika.
 • U svakodnevnom životu sve više Evropljana se susreće sa stranim jezicima. Postoji potreba za stvaranjem većeg interesa za jezicima među evropskim građanima.
 • Mnogi jezici imaju 50.000 riječi ili više, ali govornici obično znaju i koriste samo jedan dio ukupnog vokabulara: u svakodnevnom razgovoru ljudi koriste istih nekoliko stotina riječi.
 • Jezici su stalno u kontaktu jedni s drugima i utiču jedni na druge na razne načine: engleski je posudio riječi i izraze iz mnogih drugih jezika, posebno latinskog  u prošlosti, dok evropski jezici sada posuđuju mnoge riječi iz engleskog.U školi zbog tehničkih problema nismo mogli emitirati radioemisiju, pa smo ovaj datum obilježili pisanjem članaka na Zidnim novinama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *