Daily Archives: 21/02/2018

Nastava Tjelesnog i zdravstvenog odgoja pozitivno utiče na tjelesnu kompoziciju mišićne performanse kod djece osnovnih škola

21/02/2018
By

Prezentacija rezultata projekta „Primjena savremene dijagnostičke opreme za testiranje motoričkih sposobnosti i mjerenje morfoloških karakteristika djece i adolescenata Općine Stari Grad“ Read more »