Monthly Archives: Januar 2018

Novosti

31/01/2018
By

  3D modeliranje i printanje od danas postavljen

Read more »

Prijevoz za učenike

29/01/2018
By

http://starigrad.ba/v2/vijest.php?id=7380

E-dnevnik edukacija za naše nastavnike

26/01/2018
By

Danas, 26. 01. 2018. realizirana  je edukacija za uspješnu primjenu e-dnevnika za sve nastavnike u našoj školi. Read more »

Učestvujmo u akciji!

26/01/2018
By

OBAVEŠTENJE:

26/01/2018
By

Početak nastave u II polugodištu

Sticanje digitalnih kompetencija i vještina

26/01/2018
By

U četvrtak, 25.01.2018. godine, u OŠ “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak” održan je stručni seminar iz oblasti digitalnih kompetencija.
Read more »

Edukacija e-dnevnik

25/01/2018
By

U srijedu 24.01.2018. godine, u skladu sa najavama, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS započinje u drugom polugodištu uvođenje i implementaciju e-dnevnika u svim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo. Read more »

Problemsko učenje

24/01/2018
By

Read more »

Stilovi učenja u inkluzivnoj školi, Nobelova nagrada za fiziku 2017.

23/01/2018
By

Read more »

Edukacija za nastavnike hemije

23/01/2018
By

Read more »

Individualno-edukacijski program rada, Burnout-profesionalno sagorijevanje i još

23/01/2018
By

Read more »

Skupno muziciranje i multimedija u nastavi muzičke kulture

23/01/2018
By

Read more »

“IKT u nastavi, Novosti u biotehnologiji…”

23/01/2018
By

Read more »