Daily Archives: 27/09/2016

Državna obilježja

27/09/2016
By

U skladu sa Instrukcijom Ministarstva na ulazu u školu i u školskom holu postavljene su državna i zastava KS kao i školska zastava.
zastava
Read more »