Kantonalno takmičenje

ENGLESKI JEZIK

U četvrtak, 17. aprila u Zubotehničkoj školi održano je Kantonalno takmičenje iz engleskog jezika. Naša učenica LAMIJA HADŽIĆ je osvojila 13. mjesto sa osvojenih 82 boda.
Čestitamo Lamiji i nastavnici Ameli Čehajić !
U nastavku pogledajte i ostale rezultate.

 

RESULTS

 

   

Name and surname

 

Code

 Points

 

School

 

1.Aiša Ahmetović

49

95Osman Nakaš       
2.Rhea Deletić-Mimica

56

94KŠC-osnovna škola  
3.Ademir  Beširević

08

91Meša Selimović    
4.Džana Garaplija

27

89Mehmedalija Mak Dizdar      
5.Ena Palaska

59

88Silvije Strahimir Kranjčević     
6.Meleka Adrović

38

87 + 20Čengić Vila I 
7.Benjamin Hasanagić

19

87 + 19Treća osnovna škola      
8.Esma Karić

34

87 + 18Musa Ćazim Ćatić      
9.Ishak Hadžibajrić

16

86Hasan Kikić        
9.Amina Andelija

35

86Deseta osnovna škola
9.Alden Pokrklić

14

86Malta
9.Haris Berilo

04

86Velešićki heroji            
10.Dina Bijelonja

23

85Fatima Gunić       
10.Aleksandra Savčić

03

85Pofalići
10.Malik Mustafić

18

85El- Manar        
10.Džana Sladić

02

85Zajko Delić Kobilja glava     
11.Ajla Đinalić

44

84Ćamil Sijarić  
12.Emina Sarajlić

11

83Hamdija Kreševljaković   
12.Amina Boloban

31

83Druga osnovna škola  
12.Emir Ganović

41

83Skender Kulenović      
12.Selma Hercegovac

21

83Đulistan
12.Armena Kojašević

06

83Aleksa Šantić 
12.Nejra Kulovac

62

83Sokolje 
13.Lamija Hadžić

55

82Šeih Muhamed ef.Hadžijamaković   
13.Hanifa Heljić

15

82Umihana Čuvidina       
13.Denisa Imamović

60

82Osma osnovna škola/Amer Ćenanović   
13.Admir Mehmedagić

32

82Hašim Spahić     
14.Sara Farah Materne

12

81Safvet beg Bašagić    
14.Džana Avdić

53

81Nafija Sarajlić      
15.Ismar Begtašević

48

80Osman Nuri Hadžić     
16.Nedžla Zulfikarpašić

39

79Alija Nametak 
16.Hanna Helać

37

79Hasan Kaimija
16.Amar Ismić

43

79Šesti mart Hadžići          
16.Sara Irving Margaret

51

79Mehmed beg Kapetanović Ljubušak   
16.Mahir Šehalić

29

79Peta osnovna škola
17.Sven Stević

22

78Džemaludin Čaušević    
17.Anesa Pobrić

46

78Deveti maj Pazarić 
18.Berina Biberović 

24

76Mirsad Prnjavorac     
18.Elmina Murtić

57

76Behaudin Selmanović
18.Emina Išerić

50

76Isa – beg Ishaković
18.Ajla Vesković

61

76Grbavica II     
19.Amina Kolar

47

75Četvrta osnovna  
19.Amila Šabanić

58

75Šesta osnovna škola       
20.Elmedin Šeta

54

73Deveta osnovna škola 
20.Haruna Bandić

66

73Kovačići 
20.Šarić Anes

65

73Grbavica I          
20.Emina  Fazlić

20

73Podlugovi  
21.Ammar Veljagić

64

72Vrhbosna
21.Lamija Zijadić

28

72Vladislav Skarić         
21.Bakir Ovčina

05

72Saburina
21.Rijad Handžić

33

72Isak Samokovlija    
22.Mirela Salošević

13

71Zahid Baručija      
22.Amar Mahović

17

71Hrasno
23.Elma Muhović 

63

70Prva osnovna škola
24.Harun Hadžagić

52

69Izet Šabić Hotonj     
24.Lejla Berbić  

40

69Sedma osnovna škola
25.Mak Sofić

01

68Mula Mustafa Bašeskija    
26.Azela Karišik

09

67Avdo Smajlović  
26.Fatima Salić

45

67Dobroševići  
27.Tarik Beganović

30

66Edhem Mulabdić       
27.Denis Herić

10

66Srednje
28.Kenan Hurić

07

64Hilmi ef. Šarić Tarčin     
29.Afan Bajraktarević

42

54Porodice ef.Ramić Semizovac  

 

 

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *